08- 540 676 20

Vi söker dig med kompetens inom brand & säkerhet

2022-09-02

Vi har idag fått ett utökat tillstånd från SBF (Brandskyddsföreningen).
Som enda certifieringsorgan har SCAB tillstånd att certifiera mot SBF 2022 Krav konceptägare för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.
Vi har även utökat vår portfölj med tillstånd för certifiering mot SBF 1003 Besiktningsfirma brandskyddanläggningar.
Vi ser med stor tillförsikt fram mot att kunna erbjuda marknaden dessa nya certifieringstjänster.

VD Michael Persaud