08- 540 676 20

ISO 22000 -Livsmedelssäkerhet

ISO 22000 är en standard med krav på ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Standarden riktar sig till alla aktörer i livsmedelskedjan samt organisationer som levererar in i livsmedelskedjan.

Vad är ISO 22000?

Livsmedelssäkerhet går ut på att kunna njuta av mat utan att behöva oroa sig för att maten inte är bra för kroppen. Att känna trygghet i vardagen. Det finns ett stort fokus på livsmedelssäkerhet hos myndigheter, lagstiftning, konsumenter, detaljhandel, producenter och media.

Det här ställer höga krav på alla led i livsmedelshanteringen. För att säkra produkter ska bli en självklarhet är det nödvändigt med systematik, styrning och dokumentation. I det här arbetet är ISO 22000 ett värdefullt stöd.

Att bedriva sitt företags verksamhet enligt ISO 22000 innebär att man systematiskt styr och dokumenterar sitt kvalitets- och säkerhetsarbete. Men det för också med sig en effektivare produktion.

Kort om ISO 22000:

  • det omfattar alla led i livsmedelshanteringen
  • det överbygger bransch- och nationsgränser
  • det fokuserar på ledningens ansvar
  • det fokuserar på kommunikation
  • det har en gemensam terminologi vilket effektiviserar och minskar risken för missförstånd/fel
  • det syftar till att nå en maximal säkerhet till minimala kostnader.

Svensk Certifiering Norden AB uppfyller kraven i ISO 17021 ledningssystem för certifieringsorgan och är ackrediterade för certifieringar mot kvalitet, miljö och arbetsmiljö av Swedac. Denna produkt är dock inte ackrediterad av Swedac.

Varför välja en ISO 22000 certifiering?

Med ett system som är ISO 22000-certifierat dokumenteras verksamhetens ledningssystem. Arbetet bygger på de internationellt accepterade HACCP-principerna. Certifieringen innebär även att spårbarheten säkras framåt och bakåt i livsmedelskedjan. Genom systematiserad styrning, bättre processer och minskning av fel i produktionen ökas effektiviteten. Ett ledningssystem enligt ISO 22000 är accepterat i de flesta livsmedelsrelaterade branscher i mer än 40 länder. Certifieringen medför också att verksamheten styrs med ett systematiskt perspektiv istället för ett produktorienterat perspektiv.

Kort sagt: med ett system som är ISO 22000-certifierat kan Ert företag bygga upp ett förtroende för sin verksamhet och för sina produkter och tjänster. Certifiering mot ISO 22000 med fördel kompletteras och intigreras med följande ledningssystem ISO 9001, ISO 14001, och ISO 50001