08- 540 676 20

Utbildning ISO 9001

Skaffa dig kompetens och implementera kvalitet i din organisation. Med denna grundutbildning får du förståelsen hur ISO 9001:2015 gör företag framgångsrika. Den nya versionen av ISO 9001 ger alla förutsättningar för att ta fram ett ledningssystem som gagnar er verksamhet på alla plan.

Högkvalitativ ISO 9001 utbildning: Stärk Ditt Team med Expertis och Kunskap

Vår ISO 9001 grundutbildning erbjuds som distansutbildning, vilket gör det enkelt för ditt team att delta från var som helst och när som helst. Denna flexibla läroplan är perfekt för organisationer som strävar efter att förbättra sin kvalitetsstyrning utan att behöva störa verksamheten

Kursinnehåll

 • Bakgrund till ledningssystem
 • Genomgång av kraven i ISO 9001:2015
 • De 7 ledningsprinciperna ( två principer har slagits ihop)
 • Väsentliga avsnitt i standarden– omvärldsanalys, bredare strategiskt grepp (kap 4.1, 4.2)
  – ledningens ansvar, kollektivt ansvar ( kap 5)
  – mål och verksamhetsplaner (kap 6.2)
  – riskbedömning, -hantering (kap 6.1)
  – ändringshantering (kap 6.3)
  – styrning av externa produkter och tjänster (kap 8)
 • Identifiering av kritiska framgångs faktorer
  – processer och rutiner
  – produktframtagning
  – mätning, analys och förbättring
 • Processer
  – värdeskapande processer
  – processinriktat ledningssystem
  – mätning av processer
 • Kundmätningar

Mål

Denna ISO 9001 utbildning ger deltagarna direkta exempel på hur man arbetar med processer, ständiga förbättringar och nöjd kundmätningar (NKI). Kursen fokuserar även på att förbereda inför ledningens genomgång och det bredare strategiska greppet enligt ISO 9001:2015, Kartläggningen av organisationens sammanhang samt hot och möjligheter.
Ni får även bra tips på identifiering av affärsmässiga kvalitetsmål som får er verksamhet att utvecklas.

Målgrupp

Kursen riktar sig till kvalitetschefer/samordnare, ledningens representant, verksamhetsutvecklare och till dig som ska införa ett bra företagsanpassat ledningssystem.

 

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.

Kurslängd: 1 dag (2 halvdagar)
Pris distans: 5750 kr. exkl. moms. I priset ingår dokumentation.

 

Kurstillfällen

Datum Ort
29-30 Augusti, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka
4 & 8 November, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka