08- 540 676 20

Grundutbildning

ISO 9001

Här får du förståelsen hur ISO 9001:2015 gör företag framgångsrika. Den nya versionen av ISO 9001 ger alla förutsättningar för att ta fram ett ledningssystem som gagnar er verksamhet på alla plan.

Kurstillfällen

Datum Ort
1 Mars & 4 Mars, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka
13 Maj & 17 Maj, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka
29-30 Augusti, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka
4 & 8 November, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka

 

Fakta om kursen

Innehåll

 • bakgrund till ledningssystem
 • genomgång av kraven i ISO 9001:2015
 • de 7 ledningsprinciperna ( två principer har slagits ihop)
 • väsentliga avsnitt i standarden– omvärldsanalys, bredare strategiskt grepp (kap 4.1, 4.2)
  – ledningens ansvar, kollektivt ansvar ( kap 5)
  – mål och verksamhetsplaner (kap 6.2)
  – riskbedömning, -hantering (kap 6.1)
  – ändringshantering (kap 6.3)
  – styrning av externa produkter och tjänster (kap 8)
 • identifiering av kritiska framgångs faktorer
  – processer och rutiner
  – produktframtagning
  – mätning, analys och förbättring
 • processer
  – värdeskapande processer
  – processinriktat ledningssystem
  – mätning av processer
 • kundmätningar

Mål

Ni får direkta exempel på hur man arbetar med processer, ständiga förbättringar och nöjd kundmätningar NKI. Kunskap om förberedelser inför ledningens genomgång. Det bredare strategiska greppet är en av de största förändringarna.
Kartläggningen av organisationens sammanhang samt hot och möjligheter.
Ni får även bra tips på identifiering av affärsmässiga kvalitetsmål som får er verksamhet att utvecklas.

Kursen riktar sig till kvalitetschefer/samordnare, ledningens representant, verksamhetsutvecklare och till dig som ska införa ett bra företagsanpassat ledningssystem.

 

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.
Kurslängd: 1 dag (2 halvdagar)
Pris distans: 5750 kr. exkl. moms. I priset ingår dokumentation.

För mer information kontakta:

Karolina Lindqvist karolina.lindqvist@svenskcertifiering.com eller på
tel. 0707233870.