08- 540 676 20

ISO 14001 – certifiering av miljöledningsystem

Genom att implementera en effektiv miljöledning som följer ISO 14001 standarden kan ni minska miljöpåverkan och förbättra resursanvändningen, samtidigt som ni uppfyller lagkrav och ökar konkurrenskraften.

Direktkontakt marknad/sälj:
Nabi Kemetli 0735-20 03 89
Tim Malmsten 0708-948873

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som hjälper organisationer att minska sin miljöpåverkan och förbättra sin hållbarhetsstrategi. Genom att implementera ISO 14001 kan organisationer ta kontroll över sin miljöpåverkan och minska risken för miljöskador och olyckor. Detta är särskilt viktigt i en tid när allt fler konsumenter och partners kräver att företag ska ta sitt miljöansvar på allvar. ISO 14001 ger organisationer verktygen för att uppfylla detta krav och skapa en hållbar framtid genom en stark miljöledning.

Svensk Certifiering är ackrediterade för certifiering enligt ISO 14001 och är granskade mot ISO 17021 ” ledningssystem för certifieringsorgan” av SWEDAC.

Element i ISO 14001-standarden

ISO 14001-standarden omfattar flera viktiga element som organisationer måste följa för att etablera och upprätthålla sina miljöledningssystem. Dessa inkluderar:

 • Miljöpolicy: Organisationer måste utveckla och kommunicera en miljöpolicy som fastställer deras åtagande att minska sin miljöpåverkan och uppfylla tillämpliga lagar och regler.
 • Planering: Det krävs en noggrann planering för att identifiera miljöaspekter, fastställa mål och utarbeta handlingsplaner för att uppnå dem.
 • Genomförande och drift: Organisationer måste implementera sina miljöledningssystem och tillhandahålla resurser, utbildning och kommunikation för att säkerställa deras effektivitet.
 • Övervakning och mätning: Regelbunden övervakning och mätning av miljöprestanda är nödvändig för att utvärdera effektiviteten av miljöledningssystemet och identifiera områden för förbättring.

Varför ISO 14001 certifiera Ert företag?

Fördelar med en miljöcertifiering:

 • effektivare användning av material, energi och avfallshantering
  – ger lägre kostnader·
 • personalen blir delaktig i miljöarbetet
  – ger kunskap och motivation
 • uppfyllande av ett vanligt kund-/marknadskrav
  – ger ökad konkurrenskraft och ett ökat förtroende för företaget
 • systematik och dokumentation
  – ger ordning och reda
 • marknadsfördelar
  – vi ser allt oftare att ett iso-certifikat för ISO 14001 ger klara marknadsfördelar
 • förtroende mot kunder
  – en miljöcertifiering mot ISO 14001 inger förtroende och skapar bättre intern ordning

 

 

Behöver ni hjälp med certifiering enligt ISO 14001?

våra revisorer på Svensk Certifiering har flera års erfarenhet av att certifiera organisationer enligt ISO 14001-standarden. Vi förstår vikten av att ha ett robust och hållbart miljöledningssystem på plats för att skydda miljön samtidigt som man driver en framgångsrik verksamhet. Vi finns här för att hjälpa dig genom hela certifieringsprocessen och se till att din organisation når sin fulla potential inom miljöledning. Vi kan dessutom ta över ditt befintliga certifikat från ett annat certifieringsorgan Kontakta oss idag för att få mer information om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag.

En miljöcertifiering ISO 14001 kan med fördel kombineras med andra ledningssystem ex ISO 9001, ISO 50001 och arbetsmiljöcertifiering eller se även ISO 45001