08- 540 676 20

Utbildning i internrevision

Revisionsteknik för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevision samt information om ledningens genomgång, baserad på ISO 19011. Vägledning för revision av ledningssystem

Högkvalitativ utbildning i Internrevision inom ISO: Säkerställ Effektiva Ledningssystem

Vår utbildning i internrevision inom ISO erbjuds som distansutbildning, vilket gör det enkelt för ditt team att delta var som helst och när som helst. Denna flexibla läroplan är perfekt för organisationer som strävar efter att förbättra sina ledningssystem utan att behöva störa den dagliga verksamheten.

Innehåll

  • Introduktion till Internrevision: Förstå grunderna och syftet med internrevision inom ISO-standarder.
  • ISO-krav och standarder: Genomgång av relevanta ISO-standarder inklusive ISO 9001, ISO 14001, och ISO 45001.
  • Revisionsprinciper: Utforska de sju principerna för kvalitetsledning och deras tillämpning i revisionsprocessen.
  • Planering av revision: Lär dig att planera och förbereda revisioner, inklusive utveckling av revisionsprogram och checklistor.
  • Genomförande av revision: Steg-för-steg-guide.
  • Ledningens genomgång: Att tänka på när man arbetar med ledningens genomgång.

Mål

Lär dig grunderna i revisionsteknik – planering, förberedelser, genomförande och uppföljning. Använd interna revisioner som ett effektivt verktyg för att förbättra verksamheten.

Nyhet: Ledningens genomgång är också en viktig del av förbättringsarbetet och på kursen får du även nyttig kunskap om detta redskap.

Använd intern revision och ledningens genomgång som effektiva verktyg för att förbättra er verksamhet. Kursen riktar sig till personer som är eller planerar att bli internrevisorer.

Vår utbildning i internrevision är en av marknadens främsta utbildningar inom internrevision.

 

Kurslängd: 2 dagar
Pris distans: 9750 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation.

Kurstillfällen

Datum Ort
10-11 juni 2024 (2 heldagar) Distans Boka
28-29 augusti 2024 (2 heldagar) Distans Boka
15-16 oktober 2024 (2 heldagar)      Distans Boka
12-13 november 2024 (2 heldagar) Distans Boka
17-18 december  2024 (2 heldagar) Distans Boka