08- 540 676 20

Utbildning Internrevision

Revisionsteknik för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörevision samt information om ledningens genomgång, baserad på ISO 19011. Vägledning för revision av ledningssystem

Kurstillfällen

Datum Ort
2-3 april 2024 (2 heldagar) Distans Boka
15- 16 maj 2024 (2 heldagar) Distans Boka
10-11 juni 2024 (2 heldagar) Distans Boka

 

Fakta om kursen

Mål

Lär dig grunderna i revisionsteknik – planering, förberedelser, genomförande och uppföljning. Använd interna revisioner som ett effektivt verktyg för att förbättra verksamheten.

Nyhet: Ledningens genomgång är också en viktig del av förbättringsarbetet och på kursen får du även nyttig kunskap om detta redskap.

Använd intern revision och ledningens genomgång som effektiva verktyg för att förbättra er verksamhet. Kursen riktar sig till personer som är eller planerar att bli internrevisorer.

Vår utbildning i internrevision är en av marknadens främsta utbildningar inom internrevision.

 

Innehåll

  • planering, förberedelse och genomförande av interna revisioner
  • intervjuteknik och revisionsteknik genom rollspel
  • grupparbeten på ett fiktivt företags ledningssystem för att öva på att skriva revisionsprogram, avvikelser med mera
  • kort genomgång av ISO 9001 och ISO 14001
  • hur formulerar man bra och värdeskapande avvikelser
  • korrigerande åtgärder och ständiga förbättringar
  • att tänka på när man arbetar med ledningens genomgång

Det krävs inga förkunskaper i revisionsteknik för att tillgodogöra sig denna kurs, dock är det en fördel om man har grundläggande kunskaper i någon av de tre standarderna ISO 9001,  ISO 14001 eller ISO 45001.

Kurslängd: 2 dagar
Pris distans: 9750 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation.

För mer information kontakta:

Karolina Lindqvist karolina.lindqvist@svenskcertifiering.com eller på tel. 0707-23 38 70