08- 540 676 20

SS-EN 15224

Kvalitetsstandard för hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Vad är SS-EN 15224?

SS-EN 15224 är baserad på EN ISO 9001 men är kompletterad med krav, tolkningar och specifikationer för de kliniska processerna. ISO 9001 använder vissa termer och definitioner som är främmande inom hälso- och vårdsektorn. Den privata sektorn inom hälso- och vårdbranschen har dessutom ofta högre krav på verksamhetens kvalitetssystem än mer genomsnittliga branscher. Genom att standaren kan tillämpas under förbättringsarbetet som sedan kan certifieras av Svensk Certifiering skapas ett mervärde. Detta mervärde kan även användas vid marknadsföring och myndighetskontakter.

SS-EN 15224 är utformad så att den även ger ett mervärde för företag med forsknings- och utbildningsprocesser inom hälso- och sjukvården.

Svensk Certifiering Norden AB uppfyller kraven i ISO 17021 ledningssystem för certifieringsorgan och är ackrediterade för certifieringar mot kvalitet, miljö och arbetsmiljö av Swedac. Denna produkt är inte ackrediterad av Swedac.

Varför certifiera Ert företag?

Fördelar med en certifiering:

 • Färre missförstånd, tillbud och avvikelser
 • Systematisk utveckling av verksamheten
 • Förebyggande initiativ istället för korrigerande åtgärder
 • All hälso- och sjukvårdspersonal blir delaktiga i kvalitetsarbetet
 • Certifikatet ger ett bevis på ett effektivt ledningssystem enligt myndighetskrav
 • Redovisning av konstaterade fel och brister under myndigheternas inspektioner
 • Certifikat är ofta ett krav från kunder
 • Er organisation vinner större förtroende bland patienter

Åtta fördelar med en certifiering som omgående märks i Er verksamhet:

 1. Högre produktivitet och resursutnyttjande
 2. Lägre kostnader
 3. Bättre kommunikation mellan personal och ledning
 4. Bättre precision i styrningen av verksamheten
 5. Bevis på styrning av verksamheten enligt kundkrav
 6. Personalen får en bättre förståelse av helheten
 7. Ökad konkurrenskraft
 8. Mer kraft att fokusera på rätt saker

Standarden är väl inarbetad och är accepterad av marknaden över hela världen.
Certifieringen innebär också ett ansvarsfullt agerande gentemot kunder, personal och ägare.

Varför välja Svensk Certifiering?

Svensk Certifiering fokuserar på att ledningssystemet skapar ett affärsmässigt och ekonomiskt värde för er organisation. Det innebär också att ledningssystemet ska vara så lätthanterligt som möjligt – kontakta oss gärna så berättar vi mer om vårt fokus och våra framgångsfaktorer. Svensk Certifiering har ett NKI på 4,75 av 5 och vi växer snabbast i branschen i Sverige.

Svensk Certifiering granskar också:

 • Ledningens ansvar och engagemang
 • Utfall av verksamhetens mål
 • Efterfrågad och genomförd vård
 • Analysen av samlad information
 • Interna revisioner
 • Förbättringar, korrigerande och förebyggande åtgärder

Specifika fokusområden planerade inför revisionen kan exempelvis vara läkemedelshantering, verksamhetsstyrning, klinisk verksamhet, logistik, marknad och försäljning, inköpsprocessen, nödlägesberedskap, dokumenthantering, övervaknings-, mät- och provutrustning.

Resultat av våra revisioner

Vårt revisionsresultat skall ge er möjligheter att öka det affärsmässiga och ekonomiska värdet av er verksamhet. Vi vill också påvisa styrkor och brister i er verksamhet och ge er möjligheter att förbättra verksamheten ytterligare. Våra revisioner visar självklart också om ni följer standardens krav samt hur ni tillämpar era processer.

SS-EN 15224 kan kombineras med andra ledningssystem, t ex ISO 14001 och ISO 45001.

Svensk Certifiering Norden AB uppfyller kraven i ISO 17021 ledningssystem.