08- 540 676 20

Utbildning ISO 14001

Välkomna till en av marknadens mest uppskattade utbildningar i ISO 14001:2015. Kursen ger dig en grundläggande information och förståelse om standarden.

Utbildning i ISO 14001: skapa en hållbar framtid för din organisation.

Anmäl dig till vår distansutbildning i ISO 14001 och ta det första steget mot att skapa en miljövänlig och hållbar verksamhet. Vår kurs är utformad för att ge deltagarna en djup förståelse för ISO 14001-standarden och dess tillämpningar inom miljöledningssystem. Genom interaktiva lärandeupplägg och praktiska exempel kommer du att lära dig att identifiera och hantera miljöaspekter, minska miljöpåverkan och uppfylla tillämpliga lagar och regler. Anmäl dig idag och låt oss tillsammans skapa en bättre och mer hållbar framtid för din organisation.

Fakta om kursen

Innehåll

 • Genomgång av kraven i ISO 14001:2015, bredare strategiskt grepp
 • Vad menas med omvärldsanalys enligt kraven i ISO 14001:2015.
 • Identifiering av intressenter och deras förväntningar och behov
 • Hur gör man i praktiken, omvärldsanalys, riskanalys, miljöutredning, miljöaspekter, betydande miljöaspekter, miljömål och handlingsplaner
 • Miljöstyrning, vilka rutiner krävs? inköp, avfallsplaner, kemikaliehantering, nödlägesberedskap mm
 • Vad avses med hot och möjligheter?
 • Riskhantering och ständig förbättring av miljöprestanda
  praktiska tillämpningar på viktiga förordningar gällande bl.a. egenkontroll, avfall och producentansvar
 • Diskussion och exempel om tolkningar av kraven
 • Värdekedja och livscykelperspektiv

 

Mål

Vi vill med kursen ge dig en grundläggande miljösyn, en bra grund till ett hållbart miljöarbete.
Du får en genomgång av alla krav i ISO 14001: 2015 samt hur du tolkar dem i praktiken. Det bredare strategiska greppet är en av de största förändringarna i 2015 års utgåva.
Kartläggningen av organisationens sammanhang samt
hot och möjligheter (kapitel 4) har ni nytta av i kapitel 6 (Planering).

Vid kartläggningen kan t ex SWOT-analys användas. Ni får även bra tips på identifiering av affärsmässiga miljömål.
Utbildningen är teoretisk med flera grupparbeten för att få en djupare förståelse för miljöarbetet.

Kursen riktar sig till miljöchef, miljösamordnare, ledningens representant samt till dig som skall införa ett miljöledningssystem och vill få ut mer av ert miljöarbete.

Svensk Certifierings Utbildning ISO 14001 är en av marknadens främsta utbildningar i hållbar utveckling och ISO 14001.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.
Kurslängd: 1 dag (2 halvdagar)
Pris distans: 5750 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation.

Kurstillfällen

Datum Ort
27-28 Maj, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka
19-20 September, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka
15 November & 18 November, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka