08- 540 676 20

Grundutbildning

ISO 14001

Välkomna till en av marknadens mest uppskattade utbildningar i ISO 14001:2015. Kursen ger dig en grundläggande information och förståelse om standarden.

Få ut mer av ert miljöarbete 1 dag (2 halvdagar)

Välkomna till en av marknadens mest uppskattade utbildningar i ISO 14001:2015. Kursen ger dig en grundläggande information om standarden.

Nytt för våren 2022 är att vi valt att dela upp alla våra endagskurser på distans på två halvdagar istället. Vi har under våren & hösten 2021 haft möjlighet att erbjuda detta vid vissa kurser och fått otroligt fin respons på det upplägget.

Kurstillfällen

Datum Ort
19 April & 26 April, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka
27-28 Maj, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka
19-20 September, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka
15 November & 18 November, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka

 

Fakta om kursen

Mål

Vi vill med kursen ge dig en grundläggande miljösyn, en bra grund till ett hållbart miljöarbete.
Du får en genomgång av alla krav i ISO 14001: 2015 samt hur du tolkar dem i praktiken. Det bredare strategiska greppet är en av de största förändringarna i 2015 års utgåva.
Kartläggningen av organisationens sammanhang samt
hot och möjligheter (kapitel 4) har ni nytta av i kapitel 6 (Planering).

Vid kartläggningen kan t ex SWOT-analys användas. Ni får även bra tips på identifiering av affärsmässiga miljömål.
Utbildningen är teoretisk med flera grupparbeten för att få en djupare förståelse för miljöarbetet.

Kursen riktar sig till miljöchef, miljösamordnare, ledningens representant samt till dig som skall införa ett miljöledningssystem och vill få ut mer av ert miljöarbete.

Svensk Certifierings Utbildning ISO 14001 är en av marknadens främsta utbildningar i hållbar utveckling och ISO 14001.

Innehåll

 • Genomgång av kraven i ISO 14001:2015, bredare strategiskt grepp
 • Vad menas med omvärldsanalys enligt kraven i ISO 14001:2015.
 • Identifiering av intressenter och deras förväntningar och behov
 • Hur gör man i praktiken, omvärldsanalys, riskanalys, miljöutredning, miljöaspekter, betydande miljöaspekter, miljömål och handlingsplaner
 • Miljöstyrning, vilka rutiner krävs? inköp, avfallsplaner, kemikaliehantering, nödlägesberedskap mm
 • Vad avses med hot och möjligheter?
 • Riskhantering och ständig förbättring av miljöprestanda
  praktiska tillämpningar på viktiga förordningar gällande bl.a. egenkontroll, avfall och producentansvar
 • Diskussion och exempel om tolkningar av kraven
 • Värdekedja och livscykelperspektiv

 

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.
Kurslängd: 1 dag (2 halvdagar)
Pris distans: 5750 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation.

För mer information i din region kontakta:

Karolina Lindqvist karolina.lindqvist@svenskcertifiering.com eller på tel 0707-23 38 70