08- 540 676 20

Utbildning Brand & säkerhet

Svensk Certifiering rekommenderar Säkerhetsuniversitet för utbildningar av Behörig Ingenjör Inbrottslarm, Kamerabevakningssystem samt Brandlarm.

Brand och Säkerhet

Länk till Säkerhetsuniversitet hittar du här.

Svensk Certifiering har alltid examinationer i anslutning till kurserna, datum och plats för examinationer hittar du här.