08- 540 676 20

Utbildning ISO 45001

Utbildningen ger dig en god kännedom för vad ett arbetsmiljöledningssystem innebär och hur det framgångsrikt kan införas och integreras i verksamheten, för att skapa både högre engagemang och lönsamhet.

Kurstillfällen

Datum Ort
14 Juni & 17 Juni, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka
25 Oktober & 31 Oktober, 2024 (2 halvdagar) Distans Boka

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.

Kurslängd: 1 dag (2 halvdagar)
Pris distans: 5750 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation.

Fakta om kursen

För mer arbetsglädje och bättre lönsamhet

Vi på Svensk Certifiering har stor erfarenhet av vikten av att ha en bra arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Att aktivt och seriöst arbeta med arbetsmiljö på samma sätt som kvalitet och miljö har många fördelar för ert företag som: arbetsglädje, trivsel, engagemang och trygghet. Faktorer som i sin tur främjar en högre produktivitet och en bättre ekonomi.

Välkommen till en utbildning som ger dig grunderna i Arbetsmiljöledning mot ISO 45001. Utbildningen ger dig en god kännedom för vad ett arbetsmiljöledningssystem innebär och hur det framgångsrikt kan införas och integreras i verksamheten, för att skapa både högre engagemang och lönsamhet.

Under dagarna tolkar vi kraven i ISO 45001 vi tar även upp skillnaderna mot OHSAS 18001. Vi tar även upp ett antal praktiska exempel och diskuterar hur du rent konkret bygger ett effektivt arbetsmiljöledningssystem. Du får exempel på hur olika kravelement i standarden tillämpas, riskbedömningar och hur en tydlig arbetsmiljödelegering kan utformas. Under utbildningen behandlar vi även det psykosociala arbetsmiljöområdet. Efter genomförd utbildning har du fått ta del av exempel på goda tekniska, organisatoriska och administrativa lösningar och exempel på program för hälsa och säkerhet. Du har en god bild av vad som krävs inom miljö/arbetsmiljö och vad det innebär att leva upp till standardens krav samt hur arbetsmiljö kan integreras med de andra ledningssystemen.

Kursen riktar sig till arbetsmiljöansvarig/arbetsmiljösamordnare, ledningens representant, skyddsombud och till dig som ska införa ett bra företagsanpassat arbetsmiljöledningssystem.

Innehåll

  • Vilka är det största nyheterna i den kommande ISO 45001 (jämfört med gamla OHSAS 18001)?
  • genomgång av nyheterna i ISO 45001
  • Vad gäller för organisatorisk och social arbetsmiljö (jämfört med svenska föreskriften – AFS 2015:4.)
  • Hur inleda företagets certifiering mot den kommande ISO-standarden? Hur sker övergång från OHSAS 18001?
  • kunskap om skillnaderna mellan OSHAS 18001 och ISO 45001 samt diskuterat hur du som deltagare kan jobba mer effektivt med ditt arbetsmiljöarbete
  • arbetsmiljöanalys med hjälp av checklistor, riskanalys, och handlingsplaner
  • arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • skydd mot olyckor, första hjälpen och krisplan
  • aktuell lagstiftning, revisionsmetodik samt fallgropar

För mer information kontakta:

Karolina Lindqvist karolina.lindqvist@svenskcertifiering.com eller på tel. 0707-23 38 70