08- 540 676 20

Lönsamhet och affärsnytta

Lönsamhet och affärsnytta för er verksamhet. Genom faktabaserad analys och noga utvalda mål för er verksamhet kan företaget erhålla mycket stora vinster.

Kurstillfällen

Datum Ort  
Datum vid förfrågan Distans Boka

 

Fakta om kursen

Mål

Lönsam certifiering. Kursen ”affärsnytta vid implemenetering av ledningssystem” visar kopplingen mellan ledningssystemet, affärsnyttan och företagets lönsamhet. I de nya reviderade ISO-standarderna finns krav på en tydlig koppling i ledningssystemen till affärsprocesserna, affärsplaner, strategier och mål.

Har du frågor, kontakta vår VD Michael Persaud på 070-7772002

Syfte
Kursen ger dig verktyg för att förbättra och vidareutveckla nuvarande ledningssystem. Vi fokuserar på systematiskt arbete för ökad affärsnytta.

Innehåll

 • Ledningssystem i ett lönsamhetsperspektiv
 • Nya ISO 9001 och ISO 14001 med fokus på kraven på affärsprocesserna
 • 8 Ledningsprinciper
 • Tydlig målstyrning skapar mer lönsamma företag
 • Processer för att styra krav och uppnå värde
 • Visa förbättringarna över tid
 • Förbättringsarbete
 • Roller – ansvar och samarbete
 • Kultur och engagemang
 • System & Struktur som passar kulturen
 • Prioritering för fokus och kraft
 • Praktiska tips och övningar

Kursledare

VD Michael Persaud och Stefan Enblom som har lång erfarenhet av  ledningssystem inom verksamhetsstyrning, kvalitet och miljö, där fokus varit på affärsnyttan.

Förkunskaper

Kursen vänder sig främst till VD och ledningsgrupper. Du bör ha grundläggande kunskaper inom ISO 9001 kvalitetsledning och/eller ISO 14001 miljöledning.

Kurslängd: 1 dagar
Kostnad: 6500 SEK

 

För mer information i din region kontakta:

Stockholm Michael Persaud 070-7772002 eller michael.persaud@svenskcertifiering.com