08- 540 676 20

ISO Certifiering

Vi erbjuder certifiering genom våra certifieringstjänster för de flesta branscher. Att bli ISO-certifierad genom Svensk Certifiering innebär en oberoende bedömning av organisationens processer och system enligt ISO-standarderna.

Vad innebär en ISO certifiering och varför det är viktigt?

 

ISO-certifieringar är internationellt erkända standarder som används för att bedöma en organisations förmåga att upprätthålla hög kvalitet och säkerhet i sina verksamheter. Om du är intresserad av att bli ISO-certifierad är det viktigt att välja en ackrediterad certifieringsorgan med erfarenhet och expertis inom det område som du vill certifieras inom. En sådan ackrediterad certifieringsorgan är Svensk Certifiering.

Svensk Certifiering är ett ackrediterat certifieringsorgan med mångårig erfarenhet av att certifiera organisationer i en rad olika branscher och områden. Vi är ackrediterade av Swedac och ISO/IEC 17021-1 för att utföra certifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 samt ISO 27001.

Att bli ISO-certifierad genom Svensk Certifiering innebär en oberoende bedömning av organisationens processer och system enligt ISO-standarderna. Detta ger organisationen förtroende för att den upprätthåller hög kvalitet och säkerhet i sina verksamheter.

Fördelarna med att bli ISO-certifierad genom Svensk Certifiering inkluderar ökad kundnöjdhet, förbättrad effektivitet, minskade risker och kostnader samt ökat förtroende hos kunder och andra intressenter. Dessutom kan en ISO-certifiering hjälpa till att uppfylla krav från myndigheter, kunder och andra partners.

Svensk Certifiering är ett erkänt certifieringsorgan som följer höga standarder för kvalitets- och säkerhetsbedömning. Genom att välja Svensk Certifiering som ditt certifieringsorgan kan du vara säker på att du får en noggrann och professionell bedömning av dina organisationsprocesser och system, och därmed en ökad konkurrensfördel på marknaden.