08- 540 676 20

Grundutbildning

ISO 27001 & GDPR

Ledningssystem för informationssäkerhet 1 dag (2 halvdagar)

Kurstillfällen

Datum Ort
Datum på förfrågan Distans Boka

 

Innehåll

Under dagen kommer vi bl a behandla följande områden:

  • Vad är informationssäkerhet, definitioner och teorier
  • Organisering av säkerhetsarbete
  • Processtyrning av informationssäkerhet enligt PDCA Plan Do Check Act.
  • Riskbedömning och riskhantering
  • Hantering av tillgångar, informationsklassning
  • Informationssäkerhet och juridik
  • GDPR – Dataskyddsförordningen vad innebär denna dataskyddslag i praktiken
  • Ramverket – policy, riktlinjer och instruktioner

Har ert företag redan ett ledningssystem mot t ex. ISO 9001? Det finns då stora fördelar att integrera ledningssystemet för informationssäkerhet i befintligt ledningssystem.

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.
Kurslängd: 1 dag
Pris distans:  5750 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation.

För mer information kontakta:

Karolina Lindqvist via mail karolina.lindqvist@svenskcertifiering.com eller
på telefon: 0707-23 38 70