08- 540 676 20

ISO 9001 – kvalitetsledningssystem 

Vad kännetecknar dagens framgångsrika företag? Ett kännetecken är kvalitet. Med en ISO 9001 certifiering får ni kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster.

Direktkontakt marknad/sälj:
Nabi Kemetli 0735-20 03 89
Tim Malmsten 0708-948873

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem som hjälper organisationer att säkerställa att deras produkter och tjänster är av hög kvalitet och uppfyller kundernas krav. Genom att fastställa kvalitetspolicy, mål och processer kan organisationer skapa en kvalitetskultur som hjälper dem att förbättra sin produktivitet, effektivitet och kundnöjdhet.

ISO 9001 är en standard som är tillämplig på alla organisationer, oavsett deras storlek eller bransch. Det hjälper organisationer att identifiera och lösa problem i tid, minska kostnader och öka sin konkurrenskraft. Det hjälper också organisationer att hantera risker och följa lagar och bestämmelser för att säkerställa hög kvalitet i sina produkter och tjänster.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 är den senaste versionen av ISO 9001-standarden, och den uppdateras regelbundet för att hålla jämna steg med förändrade krav från samhället, personalen, kunderna och regleringarna. Den nya versionen är utformad för att passa en bred variation av företag, oavsett deras storlek eller om de erbjuder tjänster eller produkter.

En av de största förändringarna i ISO 9001:2015 är övergången från att fokusera på förebyggande åtgärder till att införa ett riskbaserat synsätt. Det innebär att organisationen nu förväntas identifiera och hantera både risker och möjligheter som kan påverka dess verksamhet. Dessutom läggs det större vikt vid hur externa faktorer, såsom konkurrenter och intressenter, påverkar planeringen av ledningssystemet.

Genom dessa förändringar syftar ISO 9001:2015 till att modernisera och förbättra kvalitetsledningssystemet för att bättre möta dagens affärskrav och utmaningar.

Vad är ISO 9000?

ISO 9000 är en serie standarder som utvecklats av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) för att etablera, implementera och upprätthålla ett effektivt kvalitetsledningssystem (QMS) inom organisationer. Dessa standarder erbjuder riktlinjer och bästa praxis för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller kundernas krav och förväntningar samtidigt som de upprätthåller kontinuerlig förbättring och överensstämmelse med lagar och förordningar.

Varför ISO 9001 certifiera Ert företag?

Fördelar med en certifiering:

 • Färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer
 • Ledningen arbetar systematiskt med utveckling och förbättring
 • Förebyggande initiativ istället för korrigerande åtgärder
 • Personalen blir delaktig i kvalitetsarbetet
 • Behovet av 2:a partsrevisioner-”kundaudits ”minskar
 • Ert företag uppfyller det ofta förekommande kundkravet på certifikat
 • Ert företag och dess produkter vinner större förtroende

Vinsterna av en iso 9001 certifiering kan ses omgående i verksamheten i form av

 • Högre produktivitet
 • Bättre precision i styrningen av verksamheten
 • Lägre kostnader
 • Personalen får bättre förståelse av helheten
 • Ökad konkurrenskraft
 • Mer kraft att fokusera på rätt saker
 • Tydlig målstyrning
 • Bättre ekonomiskt utfall

Standarden ISO 9001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden över hela världen. ISO 9001 certifiering kan med fördel kombineras med andra ledningssystem så som miljöcertifiering ISO 14001 och arbetsmiljöcertifiering ISO 45001.

 

Vad är skillnaden mellan ISO 9001 och ISO 9000?

 

ISO 9000 och ISO 9001 är avgörande inom kvalitetsledningssystem. ISO 9000 etablerar grundläggande termer och definitioner som skapar enhetlig terminologi för organisationer som implementerar kvalitetsledningssystem medan ISO 9001 är en specifik standard som fastställer detaljerade krav för effektiva kvalitetsledningssystem. Den används globalt av organisationer för att upprätthålla hög produkt- och tjänstekvalitet.

Skillnaden är tydlig: ISO 9000 ger grund, medan ISO 9001 innehåller kraven för kvalitetsledningssystem. Båda standarderna är oumbärliga för organisationer som strävar efter hög kvalitet och kontinuerlig förbättring. Att följa ISO 9001 garanterar att organisationen uppfyller högsta standarder, medan ISO 9000 bygger en gemensam grund för förståelse.

Genom att ha en fast förståelse för ISO 9000 kan organisationer förbättra sin förmåga att implementera och underhålla kvalitetsledningssystem, vilket i sin tur kan leda till en smidigare och mer framgångsrik ISO 9001-certifieringsprocess.

 

 

 

 

 

Med våra revisioner från Svensk Certifiering granskar vi följande

Vi lägger ett extra fokus på att ledningssystemet genererar ett affärsmässigt och ekonomiskt värde för företaget.

 • Ledningens ansvar och engagemang
 • Målutfall av verksamhetens mål
 • Kundsynpunkter
 • Interna revisioner
 • Analys av samlad information
 • Förbättringar, korrigerande och förebyggande åtgärder

Specifika fokusområden planerade inför revisionen kan exempelvis vara marknad och försäljningsprocessen, konstruktion och utvecklingsprocessen, produktionsstyrning, logistikprocessen, inköpsprocessen, dokumenthantering och redovisande dokument och i förekommande fall mät- och provutrustning. En ISO 9001 certifiering från Svensk Certifiering gagnar alltid er verksamhet positivt affärsmässigt.

Svensk Certifiering är ackrediterade för certifiering enligt ISO 9001 och är granskade mot ISO 17021 ” ledningssystem för certifieringsorgan” av SWEDAC.

Behöver ni hjälp med certifiering enligt ISO 9001?

Svensk Certifierings revisorer har mer än tio års erfarenhet av att hjälpa organisationer att uppnå kvalitetscertifiering enligt ISO 9001. Prioritering av kvalitet och branschkunskap är en nyckel till vår framgång.

Vi är här för att hjälpa dig! Oavsett om du behöver information om certifieringsprocessen eller vill begära en offert direkt, är vi tillgängliga för att hjälpa dig på bästa sätt. Dessutom kan vi ta över ditt befintliga certifikat från ett annat certifieringsorgan och hjälpa dig under hela certifieringscykeln. Tveka inte att kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur vi kan stödja dig i att uppnå högsta kvalitetsstandard för ditt företag.