08- 540 676 20

ISO 27001 – Ledningsystem för Informationssäkerhet

Ledningssystem för Informationssäkerhet.

Direktkontakt: Lennart Ljungh via mail eller per telefon 0790-755558

Vad är ISO 27001?

ISO 27001 är en global standard för informationssäkerhet som hjälper organisationer att skydda sin känsliga information från hot och risker. Standarden fastställer en ram för etablering, implementering, övervakning och kontinuerlig förbättring av ett informationssäkerhetssystem (ISMS) baserat på en riskhanteringsmetodik. Genom att certifiera mot ISO 27001 kan organisationer visa sin förmåga att skydda sin information mot en mängd olika hot som cyberattacker, skadlig programvara och dataintrång. Det är mycket viktigt att alla system som innehåller värdefull information skyddas med hjälp av ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). ISO 27001 standarden ger ett ramverk för hur man implementerar ett LIS som skyddar informationstillgångarna och ger en IT-process som är lättare att hantera, mäta och förbättra.

Standarden hjälper er att uppfylla de tre dimensionerna för informationssäkerhet:

 • sekretess
 • integritet
 • tillgänglighet

Svensk Certifiering Norden AB är ackrediterade av SWEDAC att utföra revisioner och certifieringar av ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, samt ISO 45001.
Vårt ackrediteringsnummer är 2040.

 

Varför ISO 27001 certifiera Ert företag?

Fördelarna med certifiering enligt ISO 27001

 • Ert företag får ett systematiserat processbaserat arbetssätt för att ständigt förbättra er informationssäkerhet.
 • Ni skyddar verksamhetens information och informationstillgångar.
 • Ni undviker att fastna i inkörda spår med hjälp av våra erfarna revisorer.
 • Ert företag minimerar era säkerhetsrisker.
 • Ni får en metod som gör det enklare att få ett helhetsgrepp om informationssäkerhet som utvecklas i takt med er verksamhet och omvärlden.
 • ISO 27001 innehåller även åtgärder för att undvika överträdelser av lagar, författningar och avtalsförpliktelser.
 • ISO 27001 är en internationell erkänd standard.
 • Det ökar ert förtroende och stärker ert varumärke hos kunder och intressenter.

Behöver ni hjälp med certifiering enligt ISO 27001?

Behöver ni hjälp med att säkra och skydda ert företags informationstillgångar? Vi är experter på att certifiera organisationer enligt ISO 27001 och kan hjälpa till att implementera en effektiv informationssäkerhetsprocess.