08- 540 676 20

Brand och Säkerhet

Vi är ett certifieringsorgan för brand & säkerhet som ger valmöjlighet och flexibilitet. Vi erbjuder ett unikt koncept. Vi certifierar Anläggarfirmor, Behöriga Ingenjörer och produkter inom Brand-& Säkerhetsbranschen

Direktkontakt:
Christian Plamboeck Tel: 0733-25 23 49

Vill du veta mer?

Kontakta mig

En Brand och Säkerhetscertifiering kan kombineras med andra ledningssystem som ex ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001 och ISO 9001.

Christian har över 30 års erfarenhet från säkerhetsbranschen, främst inom Inbrottslarm och CCTV. Han har de senaste 8 åren arbetat som certifieringsingenjör och områdesansvarig för Inbrottslarm, CCTV och Låsanläggningar hos SBSC. Medverkat i SSF:s normutvecklingsgrupper.

Önskar ni ytterligare information om produkten?

Christian Plamboeck
Mobil: 073-325 23 49
E-post

Brand och säkerhet

Svensk Certifiering är godkända att utföra certifieringar enligt SBF- och SSF-normer. Vi erbjuder expertis och erfarenhet inom brand- och säkerhetscertifiering för att säkerställa att din organisation uppfyller kraven.

                                                                                                             

                                                                                                 Mer information om tillstånd SBF

                                                                                                 Mer information om tillstånd SSF

Information om produktcertifiering - Brand & Säkerhet
Datum för examination

Nedan hittar du datum över kommande examinationstillfällen.
Tillfällen finns normalt i Stockholm, Göteborg och Malmö

 

Stockholm

 

 • 2023-12-08
 • 2024-02-16
 • 2024-03-08
 • 2024-03-22
 • 2024-04-19
 • 2024-05-31
 • 2024-09-27
 • 2024-10-04
 • 2024-10-11
 • 2024-11-22
 • 2024-11-29
 • 2024-12-06
Göteborg
 • 2024-11-01
Malmö
 • 2024-04-19

Kontakta Carina Trygg för att boka in dig på ett passande datum eller om du har önskemål om examination på annan ort än de som finns angiva ovan.

Vi erbjuder certifiering för organisationer, personer och produkter inom brand och säkerhet.
Vi kombinerar certifiering, revisioner och information hos en enda aktör, vilket ger en effektiv kompetenshöjning, både tids- och kostnadsmässigt. Vårt mål är att förbättra anläggarfirmornas affärsmöjligheter och förmåga att vara eftertraktade arbetsgivare.

Byt till oss -vi är lyhörda för ert företags behov och önskemål.
Här nedan hittar du ansökningsformulär för Behörig ingenjör inbrottslarm/kamerabevakningssystem/lås resp brandlarm/UTM:

 

Certifiering

 Vi erbjuder certifiering inom följande områden:

 • Anläggarfirma inbrottslarm SSF 1015
 • Anläggarfirma kamerabevakningssystem SSF 1061
 • Anläggarfirma lås SSF 1040
 • Behörig ingenjör inbrottslarm SSF 1016
 • Behörig ingenjör kamerabevakningssystem SSF 1062
 • Certifierat bevakningsföretag SSF 1063
 • Certifierad låsmästare SSF 1049
 • Anläggarfirma brandlarm SBF 1008
 • Anläggarfirma talat utrymningslarm SBF 2018
 • Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar SBF 1003
 • Krav konceptägare för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats SBF 2022
 • Behörig ingenjör brandlarm SBF 1007
 • Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande SBF 2017

Utbildning

 • Utbildning om regelverk
 • Utbildning om nyheter i regelverk
 • Företagsanpassad utbildning i t.ex. teknik och regelverk.
 • All utbildning kan oftast ske på plats hos kunden.
 • Priset beräknas per tillfälle och inte per deltagare vilket medför stora besparingar om fler personer utbildas.

Svensk Certifiering Norden AB har varit verksamma som certifieringsorgan sedan 2010 och uppfyller kraven i ISO 17021 –  ledningssystem för certifieringsorgan och är ackrediterade för certifieringar mot ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 27001 (informationssäkerhet) samt ISO 45001 (arbetsmiljö) av Swedac.