08- 540 676 20

ISO 45001 – Ledningsystem för Arbetsmiljö 

Att fokusera på arbetsmiljön i verksamheten och humankapitalet stärker ert företag i flera led. Vänd er till Svensk Certifiering så berättar vi mer hur just ert företag kan nå en arbetsmiljöcertifiering.

Direktkontakt marknad/sälj:
Nabi Kemetli 0735-20 03 89
Tim Malmsten 0708-948873

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är en internationell standard för hantering av arbetsmiljö och arbetsmiljörisker. Den är utformad för att hjälpa organisationer att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda genom att identifiera och hantera potentiella faror. ISO 45001 innefattar krav på en systematisk process för riskbedömning, riskhantering och kontinuerlig förbättring av arbetsmiljöprestanda. Genom att implementera ISO 45001 certifiering kan organisationer minska arbetsplatsolyckor och förbättra arbetsmiljön för sina anställda, samtidigt som de uppfyller internationella krav och standarder för arbetsmiljöledning.

Varför en Arbetsmiljöcertifiering?

Det blir allt viktigare för varje typ av organisation att förverkliga en bra arbetsmiljö. Det görs genom att säkerhetsrisker och arbetsmiljö granskas. Med hjälp av granskningen genomförs förbättringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna. Det är viktigt att också visa för ägare, anställda, kunder och andra intressenter att arbetsmiljön är god och ständigt förbättras. Uppmärksamheten från intressenterna i dessa frågor har ökat.

Att förbättra arbetsmiljön ger en hållbar utveckling och nya utmaningar. En annan fördel är att Er organisations status höjs. Certifieringsprocessen blir ett bevis på att Er organisation är ”den ansvarstagande arbetsgivare.

Det finns ytterligare fördelar med en certifiering. För det första garanterar en certifiering att Er organisations ledning behandlar arbetsmiljöfrågorna. För det andra ger en certifiering tydliga och välgrundade mål för arbetet med att förbättra arbetsmiljön. En sammantagen bild av gjorda riskanalyser, skyddsronder och andra undersökningar ligger till grund för utformandet av mål för Er organisations arbetsmiljö.

Svensk Certifiering är ackrediterade för certifiering enligt ISO 45001:2018 och är granskade mot ISO 17021 ” ledningssystem för certifieringsorgan” av SWEDAC.

 

Arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001 med Svensk Certifiering:

 • enklare att visa att regelverket för arbetsmiljö följs
 • certifieringen samverkar med övrig långsiktig planering
 • ökad motivation för Hälsa & Säkerhet
 • försäkringspremierna sjunker
 • enklare att visa att Ni ligger i framkant när det gäller att skydda personal, egendom och anläggning
 • konstruktiva samarbeten mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • metodiskt arbete med ständiga förbättringar av arbetsmiljön och förebyggande av säkerhetsproblem
 • färre olyckor
 • mindre bortfall av produktionstid
 • delegerat ansvar ger större medvetenhet och mindre säkerhetsrisker
 • förebyggande åtgärder är mindre kostsamma än att rätta till fel i efterhand

 

Behöver ni hjälp med certifiering enligt ISO 45001?

Våra revisorer på Svensk Certifiering har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med certifiering enligt ISO 45001. Kontakta oss idag så hjälper vi er genom hela certifieringsprocessen och säkerställer att er organisation uppfyller de högsta säkerhets- och hälsokraven. Ring oss eller fyll i vår offertförfrågan så återkommer vi till er så snart som möjligt.

ISO 45001 kan kombineras med andra ledningssystem som ex ISO 14001 och ISO 9001.