08- 540 676 20

Grundutbildningar enligt ISO-standarder

Våra grundutbildningar i ISO-standarder ger en översikt av respektive standard och hjälper deltagarna att förstå hur man implementerar och upprätthåller ett ledningssystem. Vi erbjuder grundutbildningar för ett flertal ISO-standarder

Direktkontakt bokningsansvarig: Karolina Lindqvist 0707-23 38 70

ISO grundutbildningar SCAB Academy

Skaffa dig kompetens genom oss

 

Välkommen till våra grundutbildningar inom kvalitet ISO 9001, miljö ISO 14001, arbetsmiljö ISO 45001, internrevision, informationssäkerhet ISO 27001, med fler! Utbildningarna är till för dig som ska jobba med ett ledningssystem inom företaget/organisationen. Du får en bra grund att stå på, vi går igenom standarderna och det finns god tid för frågor och diskussioner.

Våra utbildningsledare har alla stor erfarenhet av ledningssystem och revisioner.
Kompetens, erfarenhet och förtroende är fundamentala faktorer för en väl fungerande certifieringsprocess. Därför erbjuder vi nu möjligheten till ett flertal mycket kvalificerade och inspirerande grundutbildningar inom de olika certifieringar som vi står till tjänst med på flera orter.

kursmaterial samt kursintyg skickas digitalt via e-post. Gå in på flikarna för respektive kurs för att se alla datum för våra distanskurser samt boka din plats!

Vårt kundbetyg är 4,75/5 på våra utbildningar.