08- 540 676 20

Byte av Certifierings-organ

Om du redan är certifierad och funderar på att byta certifieringsorgan kan vi hjälpa dig med ett smidigt övertagande. Ett övertagande av ett certifikat kan ske när helst i en certifikatsperiod. Det krävs således inte en förnyelserevision för ett övertagande.

Direktkontakt marknad/sälj:
Tim Malmsten 0708-948873                    Nabi Kemetli 0735-2 03 89

Byte av certifieringsorgan

Vi har mycket erfarna revisorer där många av oss har en akademisk examen och över 10 års erfarenhet av certifieringsrevision – tredjepartsrevision. Många av våra revisorer har dessutom mycket lång branschvana.

Revision för övertagande

Vårt samarbete inleds med en diskussion för att identifiera var i certifikatsperioden ni befinner er och för att få en bild av ert ledningssystem. Efter de inledande diskussionerna genomförs en kostnadsfri övertagande revision. Vald revisor gör en systemgenomgång, följer upp rapporter tidigare avvikelserapporter och kommentarer från föregående certifieringsorgan, samt diskuterar vidare vad framtida revisioner bör fokusera på. Ett övertag av certifikat görs lämpligen vid er uppföljande revision eller vid er omcertifiering.

Svensk Certifiering arbetar utefter en metod som är unik på marknaden. Vi anser att en certifieringsprocess inte enbart skall resultera i ett certifikat. Vi vill dessutom tillsammans med företaget vidga blicken ur kund- och intressentperspektiv och fokusera på era framgångsfaktorer.

Svensk Certifiering vill inte endast leverera ett certifikat till, utan vi vill också även upplevas som en ytterst kompetent och givande samarbetspartner. Vårt fokus ligger på att ert ledningssystem genererar ett ekonomiskt värde för företaget.