08- 540 676 20

Övergång ISO 45001:2023

2023-11-17

ISO 45001:2018 blir EN ISO 45001:2023.

The European Committee for Standardization (CEN) har antagit EN ISO 45001:2023 som en Europastandard.

Den 12 oktober 2023 fastställdes EN ISO 45001:2023 vilken ska ersätta ISO 45001:2018.

  • Innehållet i EN ISO 45001:2023 är identiskt med innehållet i ISO 45001:2018.
  • Detta framgår också på sidan ”iv” i SS-EN ISO 45001:2023.
    ”Texten i den internationella standarden ISO 45001:2018 har godkänts av CEN som
    EN-ISO 45001:2023 utan ändring”.

Inget.
För en organisation som är certifierad mot SS-ISO 45001:2018 så gäller certifikatet även mot den nya utgåvan SS-EN ISO 45001:2023.

SWEDAC kommer att uppdatera certifieringsorganens ackrediteringsbeslut.

När vi på Svensk Certifiering får vårt nya ackrediteringsbeslut kan vi börja utfärda certifikat mot SS-EN ISO 45001:2023.


Har ni några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss på Svensk Certifiering.

E-post: therese.gothberg@svenskcertifiering.com eller info@svenskcertifiering.com

Svensk Certifiering Norden AB

Företagsallén 10

184 40 ÅKERSBERGA

Telefon: 08-540 676 20

E-post: Info@svenskcertifiering.com

Internet: www.svenskcertifiering.com