NKI "Nöjd Kund Index" 4.71 av 5 år 2016

2017-01-22

Fortsatt mycket högt NKI (Nöjd Kund Index) för Svensk Certifiering, resultatet för 2016 blev 4.71 där motsvarande resultat 2015 var 4,72. Lägg där till en tillväxt på ca 30% 2016 så har vi en fortsatt mycket fin utveckling i företaget.

Ett stort tack även till alla våra kunder för ett fint samarbete under 2016.

Vår ambition är att revisionerna alltid skall bidra till en bättre verksamhet för våra kunder. Vi på Svensk Certifiering lägger särskilt fokus på att ledningssystemet genererar ett affärsmässigt och ekonomiskt värde till er verksamhet

VD Michael Persaud