Nya ISO 13485:2016

2016-11-15

Nya ISO 13485:2016 skall senast vara införd sista mars 2019.

Senast den sista mars 2019 skall företag som upprätthåller en medicinteknikcertifiering mot ISO 13485 ha konverterat till ny ISO 13485:2016. Det är då lämpligt att gå över till den nya standarden senast under 2018 för att ta höjd för implementering av nya krav.