Nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

2015-10-08

Är ditt företag redo för förändringarna?

Nu finns ett tydligare fokus inom områden som lednings engagemang, omvärldsbevakning, processtyrning och riskhantering. Företag som är certifierade mot äldre utgåvor har en 3-års period på sig att implementera och certifiera sig mot nya utgåvan. Nu kan ni identifiera nödvändiga förbättringar med en förrevision/gap-analys. Kontakta din revisor eller marie.ring@svenskcertifiering.se för mer information